Posted on

E-aláírás magánszemélyként

eSzemélyi

E-aláírás az e-Személyi-n!

A számunkra fontos dokumentumokat saját kezű aláírásunkkal hitelesítjük.

A digitális térben ugyanezt megtehetjük az elektronikus dokumentumainkkal is, amelyeket elektronikus aláírással hitelesítünk.

Magyarország Kormánya díjmentes elektronikus aláírás és időbélyegzés szolgáltatást biztosít a magánszemélyek számára!

Előnyök:

 • pénztakarékos
 • gyors
 • hatékony
 • egyszerű
 • kényelmes
 • biztonságos
 • környezettudatos

Intézze elektronikusan közigazatási és magánügyeit!

Lehetőségek

 • Az Európai Unióban a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású.
 • az Európai Unió összes tagállamában joghatással bíró (jogilag megengedett, elfogadott) megoldás az elektronikus dokumentumok hitelesítésére
 • Az e-aláírás magán- és közigazgatási ügyekben is használható.

Limitációk!

 • például ingatlanforgalmi szerződést, végrendeletet és házasságkötést nem lehet elektronikus aláírással hitelesíteni.
 • Az eSzemélyihez kapcsolódó elektronikus aláírásnál a tranzakciós limit 10 000, azaz tízezer euró . Ez az egy alkalommal az aláíró által vállalható kötelezettség legmagasabb értéke (pl. legfeljebb 10 ezer euró értékű gépjármű adásvételi szerződést lehet az eSzemélyivel aláírni).

Igénylés

 • személyesen igényelheti a kormányablakokban és az okmányirodákban
 • igénylőnek be kell töltenie a 14. életévét.
 • rendelkeznie kell egy valós email címmel
 • tanúsítvány lejárati ideje 2 év (Megújításra a tanúsítvány lejáratát megelőző 60 napban nyílik lehetősége)

Az igényléskor borítékban kapja meg az e-aláírási funkció aktiválásához szükséges PIN kódot és a tanúsítvány esetleges visszavonásához szükséges visszavonási jelszót.

Kártyaolvasók

E-aláírás kártyaolvasók

Az elektronikus aláírás használatához a BM által már műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából bevizsgált kártyaolvasók használhatóak:

 • Reiner cyberJack® RFID standard HUN
 • Reiner cyberJack® RFID basis
 • ACS ACR1252U USB NFC Reader
 • Gemalto IDBridge CL3000 (Prox-DU)
 • Kobil ID Token
 • Identiv CLOUD 3700F

Kattintson a képre!

Jogszabályi háttér

 • Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
 • A Bizottság (EU) 2015/1506 végrehajtási határozata (2015. szeptember 8.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 37. cikkének (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervek által elismert fokozott biztonságú elektronikus aláírások és fokozott biztonságú bélyegzők formátumaira vonatkozó specifikációk meghatározásáról
 • 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
 • 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Forrás: eszemelyi.hu